top of page

Na obszarze Toro Muerto obserwujemy występowanie nie tylko bloków skalnych pokrytych petroglifami, ale także wielu innych elementów krajobrazu kulturowego. Porządek prac wykopaliskowych - rozpoczętych w 2018 r. - został ustalony pod kątem rozpoznania charakteru poszczególnych z nich. Nasze badania zostały poprzedzone trzema sezonami intensywnych prac prospekcyjnych i poszukiwań źródłowych. Wykorzystano przy tym informacje zawarte w dotychczasowej literaturze (m.in. Linares 1974; Díaz & Rosińska 2008; Rosińska 2016). Wykopaliska pozwoliły nam zweryfikować niektóre z podawanych w niej informacji.

 

Díaz i Rosińska (2008) utrzymywali na przykład, że w południowej części kompleksu występują pozostałości obiektów mieszkalnych. Po przeprowadzeniu na tym obszarze wykopalisk sondażowych mogliśmy stwierdzić, że obecne tam prostokątne struktury nie miały charakteru obiektów architektonicznych (przedhiszpańskich bądź historycznych, mieszkalnych lub nie) lecz stanowiły ślad po wybieraniu piasku przez współczesnych rolników.

image.png
36680591_1977414085623321_42898695477767
bottom of page