top of page

Wskazówki

dla zwiedzających

Zabytki sztuki naskalnej stanowią część dziedzictwa artystycznego i kulturowego przeszłości. Pozwalają nam poznawać dzieje, religię i obyczaje naszych przodków. Jak wszystkie inne elementy dziedzictwa historycznego i archeologicznego również zabytki sztuki naskalnej wymagają ochrony i szacunku.

Chociaż wykonane są na kamieniu i wydają się wiecznotrwałe często są jednak bardzo delikatne i łatwo ulegają zniszczeniu. Stanowi to zawsze niepowetowaną stratę dla kultury. Zabytki występujące na otwartej przestrzeni są zazwyczaj wystawione na działanie szkodliwych czynników naturalnych, atmosferycznych i biologicznych. Na ich stan wpływa wilgoć i opady, silne promieniowanie słoneczne, porywisty wiatr niosący drobiny pyłu i ziarna piasku, wzrost mchów i porostów, wytrącanie się minerałów na powierzchni skał itd. Z czasem ulegają one powolnej erozji. Temu procesowi najczęściej nie udaje się zapobiec.

Bez wątpienia jednak, największe zniszczenia, którym możemy się starać przeciwdziałać, przynoszą sztuce naskalnej nieodpowiedzialne działania ludzi. Przestrzeganie prostych reguł pozwala zachować stanowiska archeologiczne tego typu na wiele następnych dekad w stanie względnie niezmienionym.

 

Dlatego, jeśli planujesz odwiedzić Toro Muerto

(lub inne podobne stanowisko),

pamiętaj o stosowaniu kilku podstawowych zasad:

 

Nie wykonuj graffiti

Nie niszcz ani nie przemieszczaj kamieni

Nie wchodź na skały 

Nie dotykaj petroglifów

Nie czyść ich

Nie wykonuj ich kopii

Nie polewaj ich wodą

 

Nie zbieraj materiału znajdującego się na powierzchni stanowiska

(np. fragmentów ceramiki, kości, narzędzi kamiennych)

 

Nie śmieć

Nie kop w ziemi

Nie schodź z wytyczonego szlaku

Nie biwakuj na terenie stanowiska

Nie hałasuj

ZAPAMIĘTAJ:

Swoją wizytę w Toro Muerto rozpocznij od  Centrum Informacyjnego w La Candelaria.

Znajduje się tam kasa biletowa oraz kilka sal z materiałami audio-wideo,

które dostarczą Ci informacji dotyczących stanowiska

i innych atrakcji turystycznych w najbliższej okolicy.

Przestrzegając tych kilku prostych zasad będziemy mogli wspólnie zachować

to wspaniałe stanowisko archeologiczne przez jak najdłuższy czas

dla nas samych, lecz także dla przyszłych pokoleń turystów i badaczy sztuki naskalnej.

Zdjęcia:                       Petroglifos de Toro Muerto

image.png
image.png
81-817872_next-button-next-button-image-
81-817872_next-button-next-button-image-
bottom of page