top of page

Cele projektu

Od momentu rozpoczęcia badań Projektu do jego głównych zadań badawczych należały:

 

 • dokładna dokumentacja geodezyjna całego stanowiska i wszystkich bloków skalnych pokrytych petroglifami;

 • szczegółowa dokumentacja rytów naskalnych.

 

W dalszej kolejności listę celów Projektu rozszerzono o analizę informacji dotyczących procesów kulturowych zachodzących na stanowisku. Nowy etap naszych prac objął więc również:

 

 • badania wykopaliskowe w otoczeniu skał z petroglifami.

 

Uzupełniliśmy też nasze badania o analizę innych elementów  krajobrazu stanowiska. Oprócz rejestracji sztuki naskalnej do zadań Projektu należą:

 

 • dokumentacja dróg i szlaków komunikacyjnych;

 • dokumentacja  geoglifów;

 • dokumentacja pozostałych komponentów kulturowych;

 • rejestracja elementów środowiska naturalnego.

Fig. 3a.png
9H2A2065.JPG
thumb_9H2A1167_1024_edited.jpg
IMG_6684.jpeg
70.2007.33_edited.jpg
IMG_2858_edited.jpg
81-817872_next-button-next-button-image-

Podczas kolejnych sezonów badawczych prowadzimy prace obejmujące dokumentację petroglifów, wykopaliska i analizę całej serii danych dotyczących charakteru badanego stanowiska, historii jego powstania i funkcjonowania w przeszłości. Zebrane dane powinny nam z czasem pomóc odpowiedzieć na pytania dotyczące:

 • chronologii kompleksu Toro Muerto;

 • funkcji całego stanowiska i jego poszczególnych sektorów;

 • charakteru relacji między sektorami;

 • charakteru relacji między petroglifami a krajobrazem;

 • sposobów wykorzystania specyficznej akustyki części stanowiska;

 • symboliki wybranych motywów ikonograficznych;

 • geograficznej sektoryzacji poszczególnych motywów i znaczenia tego zróżnicowania, a także

 • uzyskać pełny model 3D całego badanego obszaru.

 

Równolegle do prac terenowych prowadzimy również badania laboratoryjne nad materiałem kulturowym pozyskanym w czasie wykopalisk. Korzystamy przy tym z pomocy specjalistów (analizy materiału kostnego, materiałów organicznych, barwników wykorzystywanych do malowania płytek wotywnych itd.). Zbieramy także i analizujemy dane dotyczące historii najbliższego otoczenia stanowiska, historii jego badań, oraz wykorzystania motywów z Toro Muerto we współczesnej sztuce, rzemiośle, gospodarce i turystyce.

81-817872_next-button-next-button-image-
bottom of page